evelien.pieters1990@hotmail.com
0489/04.88.71
Torhout
Orthopedagoog

Wie ben ik

Ik ben Evelien Pieters, in 2013 ben ik afgestudeerd als klinisch orthopedagoog aan de UGent. Sindsdien deed ik vrijwilligerswerk in het buitenland en ben ik aan het werk als orthopedagoog en coördinator bij IPO Huis aan Zee

Weerbaarheid en grenzen

Veel kinderen en jongeren hebben het gevoel dat ze ‘anders’ zijn. Dit gevoel kan voortkomen uit onzekerheid of het gevoel niet te weten hoe je kunt reageren. Daarbij zijn juiste en duidelijke communicatie, grenzen stellen en weerbaarheid heel belangrijk. Niet alle kinderen ontwikkelen deze vaardigheden even vlot. Weten hoe je in bepaalde sociale situaties kunt reageren en weten dat je ook ‘nee’ kan zeggen, kan ervoor zorgen dat je je een stuk zelfverzekerder voelt. We kijken samen wat er haalbaar is en wat de verwachtingen zijn, alvorens een plan van aanpak op te maken.

De sterktes en talenten van kinderen en jongeren gebruik ik als tegengewicht voor het negatieve. Om complexe of moeilijke situaties te benaderen is het belangrijk om ook te kijken naar wat er wel lukt. Dit is een groeiproces dat voor iedereen anders loopt.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Deze theorie (ontwikkeld door Anton Dosen) brengt de fasen van emotionele ontwikkeling in kaart. Emotionele en sociale ontwikkeling hangen sterk samen. Door bepaalde gebeurtenissen in hun leven kan het dat kinderen soms even in een ontwikkelingsfase blijven steken, vaak zien we dit vertaald in gedrag dat niet past bij de leeftijd van het kind. Door hier aandacht aan te besteden zal het kind zich beter begrepen voelen. Emotionele ontwikkeling is niet iets wat je kan versnellen of stimuleren, maar het kind zal zich zekerder voelen als het merkt dat de verwachtingen niet te hoog liggen.

Belevingsonderzoek en spel

Door creatieve methodieken (tekenen, schilderen, spel) te gebruiken krijgen we inzicht in de ‘beleving’ van kinderen en jongeren. Hoe zien zij zichzelf en hun omgeving? Hoe en waaraan beleven ze plezier en hoe gaan ze om met stress, angsten en trauma’s en hoe geven ze dit een plek. Deze methodieken kunnen helpen om het gedrag van je kind beter te begrijpen en, zo nodig, er een aanpak aan te koppelen die bij het kind past. Natuurlijk is de aanpak gelinkt aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind (zie boven).

Cognitieve gedragstherapie

De kracht van positieve gedachten werkt om kinderen en jongeren te ondersteunen bij het begrijpen hoe ze in bepaalde situaties terecht komen, waardoor ze kunnen leren op een andere manier naar zichzelf te kijken. Vaak zijn het de gedachten die je krijgt bij een gebeurtenis, die ervoor zorgen dat je hierop volgend een bepaald gedrag stelt. Losmaken van gedachten, gevoelens en gedrag kan helpen om andere, meer positieve gedragspatronen te ontwikkelen.

Een aantal dingen zijn belangrijk bij de start van een begeleidingstraject.

  • We moeten een ‘klik’ hebben. Het is belangrijk dat we allebei het gevoel hebben dat we de juiste persoon voor ons hebben en dat we samen kunnen werken op jouw tempo, want een vertrouwensband opbouwen duurt uiteraard een tijdje.
  • De sessies verlopen op jouw tempo. Toch vind ik het belangrijk dat we tussentijds bij elkaar aftoetsen of de verwachtingen en doelen nog dezelfde zijn. Zo weten we van elkaar steeds wat we nog nodig hebben. Een aantal sessies op een traject plakken is dus moeilijk.
  • Alles wat je mij vertelt blijft bij mij. Jij vertelt me dit in vertrouwen dus ik zal hier zonder jouw toestemming ook nooit met iemand anders over praten. Dit is de basis van een therapeutische relatie die voor jou veilig moet zijn.

Je kunt mij bellen (0489/04 88 71) of mailen (evelien.pieters1990@hotmail.com, dan kijken we samen wanneer er een afspraak mogelijk is. Het eerste gesprek is steeds een kennismaking (intake) waarbij we elkaar leren kennen en ik luister naar jouw verhaal en verwachtingen.

De gesprekken gaan door op donderdag en de kostprijs is 60 euro. Reken ongeveer een uur per sessie.

  • Coaching en begeleiding
  • Belevingsonderzoek
  • Sociale vaardigheden
  • Grenzen en weerbaarheid
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Schaal voor emotionele ontwikkeling (SEO-R²)