liesbeth@in-de-praktijk.be
0499/40.00.27
Torhout
Erkend Psychotherapeut
EMDR Practitioner
Orthopedagogie

Als erkend psychotherapeut begeleid ik vooral emotionele- en groeiprocessen van jongeren en volwassenen.

Afspraken gaan door op woensdag of donderdag

Werkdomein

 • Zelfbeeld & Zelfvertrouwen:
  • Laag zelfbeeld
  • Weinig zelfvertrouwen
  • Faalangst
  • Assertiviteit
 • Communicatie:
  • Leren omgaan met conflictsituaties
  • Verbeteren van communicatie in relaties
  • Voeren van moeilijke gesprekken
 • Stressbeheer:
  • Leren grenzen stellen
  • Sombere klachten
 • Psychosomatische klachten
 • Traumaverwerking - EMDR Therapie
 • Verwerken van emotionele conflicten:
  • Angsten
  • Relatieproblemen (geen koppel therapie)
  • Rouwverwerking
  • Echtscheiding
  • Levensvragen
  • Pesterijen
  • Schoolziek
 • Gedragsmoeilijkheden

Het is niet evident om jullie een vast traject te presenteren. Het traject wordt medebepaald door de hulpvraag en hetgeen zich zal aandienen doorheen de begeleiding.

De rode draad dorheen de begeleiding is een zekere structuur dat we volgen en het nastreven van enkele belangrijke basisprincipes:

Traject:

 1. Intake Gesprek
  • Verheldering van de hulpvraag
  • Kennismaking
  • We kiezen ervoor om eerst het gesprek met de ouder(s) aan te gaan en daarna het kind of de jongere uit te nodigen.
 2. Samenwerkingssessie
  • Definiëring van concrete doelstellingen.
  • Maken van praktische afspraken
 3. Opstart begeleiding
 4. We maken gebruik van verschillende methodieken om te komen tot de vooropgestelde doelstellingen: gespreksvorm, cognitieve gedragstechnieken, opstellingen, opdrachten, rollenspelen, interactieve spelen, brainstorm, creatieve oefeningen,… Met kinderen en jongeren gaan we vaak op een creatieve manier aan de slag. Kinderen en jongeren beschikken vaak niet over de nodige woorden: spel, verhaal,… vinden veleer aansluiting bij hun leefwereld. Rekening houdend met de deontologische code worden ook de ouders en de omgeving betrokken doorheen de begeleiding.

 5. Evaluatie
  • Evalueren en eventueel bijsturen van de begeleiding

Basisprincipes:

 • De klik is heel belangrijk. Helaas kan je niet van een naamkaartje aflezen of een therapeut je zal liggen. Maar tijdens het eerste gesprek kan je al voelen of je je veilig voelt bij de persoon met wie je in zee gaat.
 • Durf ingaan op je gevoel. Als je voelt dat het wringt om iets te vertellen in therapie, betekent dat misschien dat je op zoek moet naar iemand anders. Er is een onderscheid tussen moeilijke confronterende sessie en een onveilig gevoel bij de persoon met wie je werkt. Als je van het eerste wegloopt, is dat meestal een vlucht voor je problemen, in het tweede geval gaat het over een onvermogen om tot een echt contact te komen.
 • Neem af en toe tijd om de therapie te evalueren met de therapeut. Dat is in de eerste plaats aan de therapeut zelf, maar je kan er zelf ook naar vragen. Heb je het gevoel dat jullie op het goede spoor zitten? Wil je eventueel iets anders?
 • Professionele derden (huisarts, leerkracht, clb-medewerker,…) worden indien noodzakelijk betrokken doorheen de begeleiding mits toestemming en duidelijke afspraken.

Hou in je achterhoofd dat therapie geen lineair proces is, dat je soms het gevoel kan hebben vast te zitten, of zelf een stap achteruit te zetten. Dat het een traag proces kan zijn, en soms moeilijk en hard.

Wij vragen jullie vriendelijk om een afspraak minstens 48u op voorhand te annuleren. Zoniet wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.