barbara@in-de-praktijk.be
0495/18.49.82
Beveren-aan-de-Yzer

Over Mezelf

Als therapeute ben ik al vele jaren bezig met mijn eigen groeiproces. In 2007 vervolmaakte ik de vierjarige beroepssopleiding Primal Rebirth therapie aan het Aumm Instituut te Usquert ( Groningen). Van 2008-2010 volgde ik de opleiding familieopstellingen. De techniek van familieopstellingen gebruik ik zowel individueel als in groep. Mijn passie ligt in het begeleiden van mensen in hun persoonlijke groei en terugkeer naar hun essentie.

Lichaamsgerichte Therapie

Als therapeute onderscheid ik mij door een lichaamsgerichte manier van werken. Via specifieke technieken worden geblokkeerde gevoelens in beweging gezet en geven we die samen een plek. Het gaat er om dat je je gaat bevrijden van invloeden die jou in je dagelijks leven belemmeren.

Doelgroep

Welke je ondersteuningsvraag ook is, ik begeleid je graag op jouw weg. Vanuit respect, veiligheid, vertrouwen en betrokkenheid. Met medeleven, warmte en begrip.

Praktisch

De eerste sessie is een intake. Daarna vinden sessies doorgans plaatsop tweewekelijke basis. Het therapieplan wordt opgesteld in samenspraak met de cliënt.

Sessies duren ongeveer 1 uur.

Tarief per sessie: € 40

Steeds op afspraak.

De therapie vindt plaats op volgende locatie: Bergenstraat 86, Beveren ad yzer

Vormingsactiviteiten

Regelmatig werk ik als freelance docente bij VormingPlus Oostende-Wethoek.

Reeds gegeven workshops: meditatie, familieopstellingen, vrouwendag, stilte dag

Gebruikte Werkvormen

Emotioneel lichaamswerk

Emotioneel lichaamswerk is een lichaamsgerichte therapeutische methode, waarin door middel van lichaamsoefeningen en introspectie getracht wordt de geestelijke en lichamelijke gezondheid te verbeteren. Emotioneel lichaamswerk vindt zijn oorsprong in het werk van Alexander Lowen en Wilhelm Reich. Emotioneel lichaamswerk kent veel gemeenschappelijke kenmerken met bio-energetica.

Belangrijke bestanddelen van het lichaamswerk zijn ademhalingsoefeningen, inspannings-, ontladings- en ontspanningsoefeningen en stemwerk. Je leert doelen in het leven te formuleren en na te gaan welke hindernissen je te boven wil komen.

Innerlijke kindwerk

Bij innerlijk kind werk gaan we ervan uit dat ieder mens een 'innerlijk kind' heeft. Hiermee wordt bedoeld dat wij een deel in ons hebben dat nog steeds leeft in de oude gevoelens en overtuigingen van het kind dat we vroeger waren. Zolang we ons hier niet van bewust zijn, kunnen deze oude gevoelens en overtuigingen onze gevoelens en gedrag in het nu heel sterk bepalen. Door er bewust van te worden en ze te (her)beleven kun je ze loslaten en meer in de werkelijkheid van je volwassen leven in het heden komen.

Familie- en systemische opstellingen:

Soms ligt de bron van een probleem niet enkel bij jezelf, maar kan het worden gerelateerd aan gebeurtenissen in het gezin of ruimer in de familie. Veel van onze overtuigingen en psycho-sociale problemen vinden hun oorsprong in de kring waarin we zijn opgegroeid en werken in op onze waarneming en handelen, op onze relaties, gezondheid en levensweg. Soms is de kern al generaties geleden ontstaan en draag je onbewust de last van een (ver) familielid.

Een opstelling laat patronen zien van de wijze waarop het familiesysteem een rol speelt in je eigen leven. Deelnemen aan een opstelling kan onverwachte inzichten opleveren die aanleiding geven tot een proces van integratie en heling bij hardnekkige persoonlijke problemen. Je liefdevol losmaken van verborgen, belemmerende invloeden, dat is waar het bij deze therapeutische benadering om gaat.

Meditatie

Meditatie is een essentieel element in mijn manier van werken. Meditatie is eigenlijk geen techniek. Mediteren is niets anders dan je lichaam, je emoties en je gedachten waarnemen. Kijken naar wat er in je leeft zonder interpretatie of oordeel. Zonder er in mee te gaan, het vast te zetten of weg te drukken omdat je het niet wilt voelen.

Mediteren kan op veel verschillende manieren. We doen ook vaak actieve meditaties. Dit betekent dat we erbij bewegen. Het idee hierachter is dat het voor de westerse mens moeilijk is om vanuit het drukke leven meteen tot stilte te komen. Bij een actieve meditatie is er dan ook eerst de gelegenheid om in geluid of beweging onze onrust naar buiten te brengen, zodat er ruimte ontstaat voor stilte en meditatie.

Dans

Dansen is een eenvoudige en leuke manier om lekker in je lijf te komen. Je brengt de energie omlaag, van je hoofd naar je romp, benen en armen. Je bent in beweging, gaat meestal dieper ademen en je kunt met je lichaam uiting geven aan wat er in je leeft. Vooral in de groepen is dans een steeds terugkerend element.